ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์หากมีปัญหา
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ server หรือแจ้งมาทางอีเมลล์ admin@nya.ac.th

ลงชื่อเข้าใช้งาน